LED灯KS认证标准

LED照明之所以备受关注,原因就在于其市场规模非常之大。在住宅用、设施用及路灯等多个照明领域,现有照明都有望替换为LED照明。任何产品要想广泛普及,必须具有“可靠性”。LED照明也一样。韩国瞄准这一点,抢在其他国家之前,迅速制定了与确保可靠性直接相关的LED灯KS认证标准

KS标准号            KS标准名                                                               最新版本    最新确认日
KS C 7528      LED交通信号灯                                                           2018         2018.05.30
KS C 7651      内置转换器LED灯                                                       2020         2020.11.04
KS C 7652      外置转换器LED灯                                                       2020         2020.11.04
KS C 7653      嵌入式和固定式LED灯具                                            2020         2020.11.04
KS C 7656      移动型LED灯具的安全及性能要求事项                      2020         2020.11.04
KS C 7657      传感器型LED灯                                                           2020         2020.11.04
KS C 7658      LED路灯及保安灯灯具                                                2020         2020.11.04
KS C 7659      文字招牌用LED模块的安全及性能要求事项               2018         2018.12.24
KS C 7711       LED地中埋入灯具                                                      2018         2018.05.30
KS C 7712       LED透光灯具                                                             2018         2018.05.30
KS C 7713       景观灯                                                                       2018         2018.05.30
KS C 7714       LED航空障碍指示灯                                                  2016         2016.12.29
KS V 8910       LED航空障碍指示灯                                                  2016         2016.12.21
KS C 7716       航标用LED灯标明的安全及性能要求事项                 2018         2018.05.30

韩国KS认证标准是面向韩国国内的标准,但LED照明部分的准星却瞄准了国际标准化。而且已经针对国际标准化公开宣言。在2009年4月20日于韩国首尔松坡区某宾馆召开了国际电气标准会议(IEC)的“照明领域(IEC TC 34) 国际标准化会议”上,韩国提议将该国的LED灯韩国KS认证标准作为IEC国际标准化规则的草案。如果韩国的提案今后成为国际标准化规则的话,世界LED照明标准将不得不按照韩国的标准。